Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Rekisterinpitäjä

Siilinjärven 1. apteekki (jäljempänä ”Apteekki”)

Rekisterin nimi

Siilinjärven 1. apteekin verkkokaupan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään verkkokaupan tilausten, laskutuksen, yhteydenottojen ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

Tietojen käsittelyn teknisen toteutuksen vuoksi osa tiedoista voi sijaita Siilinjärven 1. apteekin alihankkijoilla.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: asiakkaan etu- ja sukunimi, asiakasnumero, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköposti, tiedot lääkeneuvontatarpeesta ja annetusta lääkeneuvonnasta, tilauksen sisältö ja tilauksen hinta sekä tilinumero.

Tiedot asiakkaan ostotapahtumista ja alennuksista säilytetään verkkokaupanhallinnassa vain 48 tuntia tilauksen jälkeen. Tilausvahvistus säilytetään Apteekissa kuusi (6) vuotta tilauksesta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Apteekki ei luovuta asiakasrekisterin tietoja ulkopuolisille kolmansille tahoille. Apteekki voi kuitenkin luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Evästeiden käyttö

Apteekki käyttää verkkokaupassa evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua.

Evästeet ovat tarpeellisia verkkokaupasta tilaamiseen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu ("Ylläpitäjä"). Jokaisella ylläpitäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Ylläpitäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Apteekissa säilytettäviin rekisteritietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan Apteekin työntekijät.

Tietojen päivittäminen

Asiakas voi päivittää nimi- ja yhteystietojaan uuden tilauksen yhteydessä. Muita tietoja voidaan päivittää ottamalla yhteys verkkokaupan ylläpitäjään.


Rekisteriseloste päivitetty: 2.6.2016

Versio: 2