Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Rekisterinpitäjä

Siilinjärven 1. apteekki (jäljempänä ”Apteekki”)

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Jaakko Hartikainen

Tehtävä: proviisori

Puhelin: 044-7681602

Rekisterin nimi

Siilinjärven 1. apteekin verkkokaupan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään verkkokaupan tilausten, laskutuksen, yhteydenottojen ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

Tietojen käsittelyn teknisen toteutuksen vuoksi osa tiedoista voi sijaita Siilinjärven 1. apteekin alihankkijoilla.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: asiakkaan etu- ja sukunimi, asiakasnumero, henkilötunnus, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköposti, tiedot lääkeneuvontatarpeesta ja annetusta lääkeneuvonnasta, tilauksen sisältö ja tilauksen hinta sekä tilinumero.

Tiedot asiakkaan ostotapahtumista säilytetään verkkokaupanhallinnassa vain 48 tuntia tilauksen jälkeen. Tilausvahvistus säilytetään Apteekissa kuusi (6) vuotta tilauksesta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Apteekki ei luovuta asiakasrekisterin tietoja ulkopuolisille kolmansille tahoille. Apteekki voi kuitenkin luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle voidaan luovuttaa sähköpostien välitystietoja tässä tietosuojaselosteessa mainittujen tehtävien hoitamiseksi. EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella oleva tietojen käsittelijä on aina Privacy Shield sertifioitu. Tämä tarkoittaa, että tietojen käsittelijä voi vastaanottaa EU kansalaisten tietoja ja takaa sen, että 25.5.2018 voimaan tulleen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaiset tarvittavat prosessit henkilötietojen käsittelemiseen ovat olemassa. Muita tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Evästeiden käyttö

Apteekki käyttää verkkokaupassa evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua.

Evästeet ovat tarpeellisia verkkokaupasta tilaamiseen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu ("Ylläpitäjä"). Jokaisella ylläpitäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Ylläpitäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Apteekissa säilytettäviin rekisteritietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan Apteekin työntekijät.

Tietojen päivittäminen

Asiakas voi päivittää nimi- ja yhteystietojaan uuden tilauksen yhteydessä. Muita tietoja voidaan päivittää ottamalla yhteys verkkokaupan ylläpitäjään.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Tarkastusoikeuden sisältö: Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot (HeTiL 26 §). Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuoden aikana toteutettuna

TARKASTUSOIKEUDEN TOTEUTTAMINEN JA ORGANISOINTI

Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä taikka omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla.

Pyyntö osoitetaan: Apteekkarille

Tarkastuksesta päättää: Apteekkari

Asiakkaan henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarvittaessa se tarkistetaan ennen tietojen antamista.

Tiedot antaa apteekkarin määräämä apteekin henkilökuntaan kuuluva farmaseutti tai proviisori.

Asiakkaalla on oikeus tutustua ja nähdä itseään koskevat rekisteritiedot ja pyynnöstä saada ne kirjallisena.

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai asiakkaan vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen (rekisterin käyttötarkoitus) kannalta, virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Korjauspyyntö tehdään apteekissa tai kirjallisesti. Asiakkaan henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarvittaessa se tarkistetaan.

Korjauksen tekee henkilö, jolla on rekisteritietojen korjauksen tekoon erityinen oikeus.

Korjauspyyntö osoitetaan: Siilinjärven 1. apteekin apteekkarille.

Korjauksesta päättää: Siilinjärven 1. apteekin apteekkari.

Rekisteriseloste päivitetty: 1.7.2020

Versio: 7